Wat is een goed gesprek? Copy Copy

Je hebt vast al goede gesprekken met medewerkers gehad. Hoe verlopen die? Soms gaat het beter dan anders. Om er iets meer grip op te krijgen vragen wij ons af wat een goed gesprek is. Wanneer hebben mensen een goed gesprek met hun leidinggevenden? Door 5 minuten aan de oefening hieronder te besteden wordt je slimmer.

Doe dit: Een interview met jezelf

Neem een stukje papier en een pen. Schrijf vervolgens in steekwoorden de antwoorden op; antwoorden op de vijf vragen hieronder die je aan jezelf gaat stellen. Klaar?

Hier komen de vragen aan jouzelf

  1. Denk eens terug. Wanneer had jij voor het laatst een goed gesprek over jezelf en je werk?
  2. Met wie was dat gesprek?
  3. Waar ging dat gesprek over?
  4. Waarom was het volgens jou een goed gesprek?
  5. Waarom voelde het gesprek goed voor jou?

Het staat je vrij om deze vragen ook eens aan iemand anders te stellen.

De antwoorden op deze vragen

Wij hebben deze vraag aan honderden mensen (cursisten) gesteld. En natuurlijk waren de antwoorden op vraag 1, 2, 3 steed verschillend. Maar de antwoorden op vraag 4 en 5 leken op elkaar.

Vraag 4: waarom was het goed

Omdat het ging over een onderwerp dat op dat moment belangrijk voor mij was.

Vraag 5: waarom voelde het goed

Het voelde ook goed door de goede sfeer en vooral door de gelijkwaardigheid tussen ons.

En dat is de eenvoudigste omschrijving van een goed gesprek: een gesprek over onderwerpen die belangrijk zijn en een gesprek dat gelijkwaardig aanvoelt.

Hoe ziet het goede gesprek eruit?

De gesprekken worden veel beter als je dit bereikt:

  • Het initiatief ligt meer bij de medewerker
  • Het gesprek heeft toegevoegde waarde voor het dagelijkse werk
  • Nadruk in het gesprek ligt op ontwikkeling en feedback
  • Je bent voortdurend in gesprek.

Op naar les 2!