Wat is een goed gesprek? Copy

Je hebt vast al goede gesprekken met medewerkers gehad. Hoe verlopen die? Soms gaat het beter dan anders. Om er iets meer grip op te krijgen vragen wij ons af wat een goed gesprek is. Wanneer hebben mensen een goed gesprek met hun leidinggevenden? Door 5 minuten aan de oefening hieronder te besteden word je slimmer.

Doe dit: Een interview met jezelf

Neem een stukje papier en een pen. Schrijf vervolgens in steekwoorden de antwoorden op; antwoorden op de vijf vragen hieronder die je aan jezelf gaat stellen.

Hier komen de vragen aan jouzelf

 1. Denk eens terug. Wanneer had jij voor het laatst een goed gesprek over jezelf en je werk?
 2. Met wie was dat gesprek?
 3. Waar ging dat gesprek over?
 4. Waarom was het volgens jou een goed gesprek?
 5. Waarom voelde het gesprek goed voor jou?

Het staat je vrij om deze vragen ook eens aan iemand anders te stellen.

De antwoorden op deze vragen

Wij hebben deze vraag aan honderden mensen (cursisten) gesteld. Dat is boeiend. En de antwoorden die mensen op vraag 4 en 5 geven, hebben iets gemeen.

Vraag 4: waarom was het goed

Omdat het ging over een onderwerp dat op dat moment belangrijk voor mij was.

Vraag 5: waarom voelde het goed

Het voelde ook goed door de goede sfeer en vooral door de gelijkwaardigheid tussen ons.

En dat is de eenvoudigste omschrijving van een goed gesprek: een gesprek over onderwerpen die belangrijk zijn en een gesprek dat gelijkwaardig aanvoelt.

Hoe ziet het goede gesprek eruit?

We hebben het over onderwerpen die van belang zijn en een gesprek dat gelijkwaardig voelt. Als we dat voor ogen houden, kunnen we van het oude functioneringsgesprek het goede gesprek maken.

oude functioneringsgesprek
van oud naar nieuw

Het oude functioneringsgesprek

Over het oude functioneringsgesprek waren mensen maar weinig tevreden. Dat gesprek zag er vaak zo uit:

 1. Een leidinggevende is in gesprek met de medewerker. De leidinggevende bepaalt de onderwerpen en het verloop.
 2. Leidinggevende en medewerker voeren het gesprek omdat het moet: volgens een vaste procedure en regels.
 3. Het is erg eenzijdig: vooral een beoordeling door de leidinggevende.
 4. Het gesprek is eens per jaar en daar tussen in is er weinig goed overleg.

Het goede gesprek

De gesprekken worden veel beter als je dit bereikt:

 1. De medewerker is “mede-eigenaar”van het gesprek en neemt meer initiatief.
 2. Medewerker en leidinggevende hebben gesprekken met toegevoegde waarde. Zij zijn in gesprek over onderwerpen die het werk echt raken.
 3. Nadruk in het gesprek ligt meer op feedback en ontwikkeling: hoe gaan we het verder doen?
 4. Medewerker en leidinggevende blijven voortdurend in gesprek; soms georganiseerd en soms spontaan.

Op naar les 2!