2) Voorbereiden: daarom kies je samen de onderwerpen Copy

Je weet dat samen de onderwerpen kiezen veel bijdraagt aan de gelijkwaardigheid.

De gesprekskaarten gaan over deze onderwerpen:

https://performancecoaches.net/wp-content/uploads/2020/04/Kaarten-LG.pdf

download de kaarten

Een korte oefening

Neem vijf minuten de tijd voor deze oefening.

  1. Open de kaarten en neem er pen en papier bij.
  2. Neem twee medewerkers uit je team in gedachten. En …
  3. Welke onderwerpen uit de kaarten zou je willen bespreken met de eerste medewerker?
  4. Welke onderwerpen uit de kaarten wil je bespreken met de tweede medewerker?
  5. Wat valt je op? Zij er verschillen in de onderwerpen?

Je kunt naar de volgende les: waardering, complimenten en feedback