het Goede Gesprek

WAT IS HET GOEDE GESPREK?

Hieronder beantwoorden wij al je vragen over het goede gesprek.

Alle vragen over het goede gesprek
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Waarover gaat het Goede Gesprek?

  de onderwerpen

  Met het Goede Gesprek bedoelen we al die gesprekken die medewerkers van een organisatie voeren over zichzelf en hun werk. Als het gesprek over werk gaat, kan het over verschillende onderwerpen gaan:

  • De doelstellingen die je hebt
  • De werk inhoud, wat je doet in het werk
  • De middelen die je gebruikt
  • De werkomstandigheden en de werkdruk en de gevolgen voor je gezondheid
  • De samenwerking met je collega’s en je leidinggevende
  • Vernieuwingen en veranderingen in je werk.

  Niet elk onderwerp moet aan bod komen. Maak bijvoorbeeld gebruik van de “Kaarten voor het Goede Gesprek” om een onderwerp te kiezen dat van belang is.

  Wat is het Goede Gesprek?

  de twee kenmerken

  Op basis van ervaring weten we dat het goede gesprek zo wordt genoemd omdat het twee kenmerken heeft:

  • Het ging over een onderwerp dat voor beide gesprekspartners belangrijk was. Het belang van het onderwerp zit of in het probleem wat iemand ermee heeft of in het persoonlijk belang bij de goede uitkomsten.
  • Het tweede kenmerk van het goede gesprek is de sfeer tijdens het gesprek. Het onderwerp en het gesprek wordt door beiden serieus genomen en er wordt goed naar elkaar geluisterd. Het goed en openlijk samen bespreken van een onderwerp wordt nog belangrijker genoemd dan de uitkomst of de oplossing die het oplevert.

  Wie voeren het Goede Gesprek?

  de gesprekspartners 

  Vaak wordt er bedoeld dat het goede gesprek wordt gevoerd tussen medewerker en leidinggevende. Dan is het de opvolger van de traditionele gesprekken zoals functioneringsgesprek. Over die gesprekken wordt vaak geklaagd dat ze te eenzijdig zijn en te weinig opleveren.

  Tegenwoordig hoeft het goede gesprek niet alleen tussen medewerker en leidinggevende te zijn. Medewerkers kunnen ook onderling het goede gesprek voeren.

  Waarom wil je het Goede Gesprek voeren?

  de doelen van het goede gesprek

  Je voert het goede gesprek omdat het je meer opbrengt. Omdat de onderwerpen belangrijk voor je zijn en omdat er openheid is in het gesprek levert het vaak nieuw inzicht op. Daarbij geeft het uitzicht op nieuwe doelen: er komen plannen uit die meer kans hebben dat ze worden uitgevoerd en dat ze succes hebben. Dat het gesprek meer resultaat heeft komt ook door de openheid en goede sfeer in het gesprek. Hierdoor werkt het gesprek motiverend en leidt het tot meer actiebereidheid.

  Wanneer voer je het Goede Gesprek

  de planning van gesprekken

  Het goede gesprek kan spontaan ontstaan. Medewerkers en leidinggevende kunnen elkaar tegenkomen, in gesprek raken en een onderwerp bespreken dat belangrijk voor ze is. Omdat dit niet vanzelfsprekend is, is het goed om ook gesprekken in te plannen. Bijvoorbeeld door drie of vier momenten in het jaar in de agenda te zetten.

  Hoelang duurt het Goede esprek?

  de duur

  Hoelang het gesprek duurt is niet met zekerheid te zeggen. De duur van het gesprek hangt af van de onderwerpen die gesprekspartners inbrengen. Wanneer het goede gesprek wordt ingepland, kan er beter een of anderhalf uur worden ingepland zodat er geen haast ontstaat. Na anderhalf uur is een gesprek te vermoeiend en kan je beter een vervolgafspraak maken.

  Waar voer je het Goede Gesprek

  de locatie

  De openheid, de sfeer en het belang van de onderwerpen vragen erom dat er rustig en ongestoord gepraat kan worden. Als spelregel geldt: reserveer een rustige plek en zet telefoons uit.

  VOER HET GOEDE BESTE FIJNE GESPREK