het Goede Gesprek

Coaching

U begint met leiding geven en u wilt zowel meer kennis over hoe gesprekken te voeren, als meer vaardigheid verkrijgen. U wilt leren om vanaf het eerste contact met uw medewerkers met hen goed contact te maken en ze op positieve wijze motiveren voor het bereiken van doelen. U wilt samen met medewerkers doelen te stellen en die vertalen in duidelijke afspraken.

 

Middels een serie van gesprekken zult u leren meer samen met het team of de medewerkers doelen en resultaten te bepalen en te behalen. Zonder dat u continue achter de feiten of de medewerkers aan moet hollen. Door het toepassen van de principes van PCN zullen medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid nemen waardoor u de ruimte krijgt om zelf echt meer in de rol te stappen van coach. Er is ruimte om niet alleen het te voeren jaarlijkse of halfjaarlijkse meer formele gesprek voor te bereiden en te oefenen, maar ook voor andere belangrijke gesprekken: startgesprek met nieuwe medewerker, bepalen doelen-te behalen resultaten, tussentijds evalueren. Hierbij kan ook de eigen rol of stijl aan bod komen: hoe kunt u met uw eigen gedrag de ander beter in staat stellen resultaten te laten aansluiten bij (organisatie)doelen en ontwikkeling blijvend stimuleren.

 

Het resultaat is

  • Vormgeven van de gesprekscyclus in uw team
  • Met gemak het goede gesprek voeren
  • Meer betrokkenheid en meer actie van uw medewerkers
  • Uw goede gesprekken leveren meer resultaten op

Coaching is een reeks (minstens drie) goede gesprekken van 2 uur met een van onze expert trainers. In drie gesprekken doe je minstens zo veel op als in een training. Coaching kan op uw eigen locatie. Tarief: vanaf €200,-.