het Goede Gesprek

Privacy Statement

Algemeen

Dit privacy statement is om je erop te wijzen wat wij doen met jouw gegevens. In het kort gaat het erom …

  • Wat wij doen met jouw gegevens als je een email stuurt
  • Hoe cookies werken op onze website
  • Als je vragen invult via onze website: wat wij met jouw antwoorden op de vragen doen.

In het algemeen zijn dit onze principes:

  1. Wij vragen niet om gegevens die we niet nodig hebben om jou van dienst te zijn
  2. Wij delen geen gegevens met anderen.

Onze gegevens
HETGOEDEGESPREK.NET, postadres:  Postbus 5095, 1380 GB Weesp (is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring)
Contactgegevens:
HETGOEDEGESPREK.NET
Postbus 5095, 1380 GB Weesp

info@performancecoaches.net

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Goede Gesprek verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– als je ons een bericht stuurt: E-mailadres en inhoud van het bericht
– als je een vragenlijst invult: je antwoorden op de vragen
– gegevens over jouw activiteiten op onze website
– gegevens over hoe je op onze website terecht kwam.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Goede Gesprek verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–  te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–  contact met u kunnen zoeken om uw vraag te beantwoorden
–  je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– antwoorden op vragenlijsten en dergelijke worden bewaard om statistische analyses te doen. Uw persoonlijke gegevens zoals Naam, geboortedatum adres en dergelijke hebben we daarvoor niet nodig.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Goede Gesprek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– geïnstalleerde cookies hebben een bewaartermijn van een maximaal 1 jaar om het gebruik van de website te versnellen en te vergemakkelijken
– als je ons een email adres geeft: zolang dit adres nodig is om je vragen te beantwoorden
– de inhoud van jouw mail of boodschap wordt alleen gebruikt totdat jouw boodschap is beantwoord.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Goede Gesprek verstrekt GEEN gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Goede Gesprek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Het Goede Gesprek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
De analytische cookies hebben alleen als doel om uw komst op onze website te volgen en om jouw gedrag op onze site te volgen en te vergemakkelijken. Het doel van deze analytische cookies: het verbeteren van de website
Wij gebruiken GEEN cookies die uw bezoek aan andere websites traceren. Wij plaatsen GEEN cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Goede Gesprek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@performancecoaches.net . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Het Goede Gesprek wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Goede Gesprek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@performancecoaches.net. De volgende maatregelen zijn genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kan je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. -DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. -DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.