het Goede Gesprek

Strategisch HRM

Strategisch HRM

HRM voor nieuwe doelen

Wij van de HR-afdeling doen ons uiterste best in samenwerking met het management een optimale formatie op te stellen. We willen een team van gemotiveerde mensen, waarvan de kwaliteiten en ambities zo goed mogelijk aansluiten bij de uitdagingen die de organisatie ons stelt. We functioneren midden in een dynamisch krachtenveld en hopen dat onze HR-instrumenten ons voldoende in staat stellen goede keuzes te maken en medewerkers mee te nemen in de consequenties van steeds terugkerende veranderingen. Een scan, uit te voeren door een deskundige partij, kan ons helpen zo dicht mogelijk bij een optimale situatie te komen.

U merkt dat op belangrijke onderdelen van de eigen organisatie verandering nodig is. Er is een nieuwe visie, een strategie met nieuwe doelstellingen en daarbij hoort: een andere manier van werken, andere doelen, en andere gesprekken over het werk. Wat u wilt is dat de gehele organisatie, met alle medewerkers zich “uitlijnt” met de strategie. Bij zo’n verandering hoort Strategisch HRM, een strategie die u helpt om uw nieuwe doelen op alle niveau’s in te voeren. Een goede HR strategie legt de verbinding die u nodig heeft.

stappenplan voor performance management

Strategisch HRM legt de verbindingen

Een HR strategie helpt u om uw organisatie-strategie te verbinden met resultaten van medewerkers.  Door die verbindingen te leggen groeit de juiste beeldvorming en herkenbaarheid voor medewerkers. Vervolgens hebben medewerkers in de goede gesprekken de juiste doelen voor ogen en zullen zowel leidinggevenden, teams als medewerkers sneller zelf bepalen wat ze nodig hebben om doelen af te spreken en resultaat te behalen.  Dat ziet u vervolgens terug in het werk dat ze doen. Door het verhelderen van de verbinding tussen strategie en resultaten van medewerkers, zal uw organisatie beter in staat zijn gericht de gewenste groei of veranderingen te bereiken.

Het resultaat is

  • Toepassen van performancemanagement op strategisch niveau
  • Vormgeven van de gesprekscyclus in uw organisatie
  • Meer goede gesprekken met medewerkers
  • Meer betrokkenheid en meer actie van uw medewerkers
  • Medewerkers gaan gericht aan de slag met groei of verandering.