het Goede Gesprek

Training

Training goede gesprekken

Wilt u met anderen samen leren in een groep, hoe u belangrijke onderdelen van performance coaching in de praktijk brengt? En wilt u daarbij de ruimte hebben ook eigen ervaringen uit te wisselen? Voordeel van het leren/oefenen samen met eigen collegae is dat het gemakkelijker is om het geleerde blijvend toe te passen. Later wordt het gemakkelijk een beroep te doen op elkaar om bijvoorbeeld samen gesprekken voor te bereiden.

In de bijeenkomsten werkt u aan het hele proces van medewerkers in staat stellen optimaal te presteren. Daarbij komt het ontwikkelen en verbeteren van een strategisch HRM-plan aan bod, en krijgen deelnemers inzicht hoe ze de visie van hun organisatie uitwerken in doelen resultaten van medewerkers. Hierbij komt natuurlijk de gesprekscyclus aan bod: hoe u met de verschillende gesprekken werkt aan te bereiken resultaten en ontwikkeling van medewerkers. In de training is ook ruimte om te werken aan de eigen gespreksvaardigheden. We kijken samen waar uw kracht ligt en waar u terrein kunt winnen.

Waarom een training?
✓ In een training werkt u met persoonlijke actiepunten
✓ Leert u van elkaar
✓ Na elke bijeenkomst met frisse blik aan de slag
✓ In de volgende sessie kunt u weer nieuwe actiepunten vaststellen.

Het resultaat van de training goede gesprekken is

  • Toepassen van performancemanagement op strategisch niveau
  • Vormgeven van de gesprekscyclus in uw team
  • Met gemak het goede gesprek voeren
  • Meer betrokkenheid en meer actie van uw medewerkers
  • Goede gesprekken die u meer resultaten opleveren.

Training is in een groep werken aan jouw gehele performance coaching. Het is een serie van drie bijeenkomsten of drie dagdelen. Tarief: vanaf €200,– per deelnemer.