het Goede Gesprek

Veranderingen managen

Management & Directie

Ik stuur een organisatie aan in een lastig concurrentieveld, dat ook nog snel verandert. Zoals altijd en overal vormen mijn medewerkers ons belangrijkste kapitaal. De markt dwingt ons om scherp aan de wind te zeilen en het beste uit onze mensen te halen. Om daar sturing aan te kunnen geven is het noodzakelijk onze organisatiedoelstellingen zo concreet en begrijpelijk mogelijk te formuleren. Vervolgens moeten we beter dan nu de vertaalslag maken naar afdelings- en individuele doelstellingen. Het is mijn verantwoordelijkheid aan dit proces vorm te geven, in nauwe samenwerking met vooral HR. Daar kunnen we best deskundige ondersteuning bij gebruiken.

U merkt dat op belangrijke onderdelen van de eigen organisatie verandering nodig is. U heeft een nieuwe visie, een strategie met nieuwe doelstellingen en u heeft een verandering in uw organisatie nodig: een andere manier van werken, andere doelen, en andere gesprekken over het werk. In dit speelveld wilt u grip hebben op veranderingen: sturen op de doelstellingen die er nu toe doen. Daarom wilt u iedereen meekrijgen op de koers die u inslaat. Daarop sturen is:

  • Een organisatie waarin elke medewerker begrijpt wat die koers voor hem of haar inhoudt
  • P&O staf die de bestaande HR instrumenten inzet op de ingezette koers
  • Managers en teamleiders die medewerkers helpen om met nieuwe doelen of een nieuwe werkwijze om te gaan
  • Veranderingen meetbaar maken om zicht te blijven houden op de voortgang