OVER SOORTEN GESPREKKEN

Extra:Meerdere soorten gesprekken

Als je ergens werkt hoor je vaak dat er een regeling is voor de gesprekken. Dan hoor je ook verschillende soorten gesprekken.

Als het maar het Goede Gesprek is ...

Jeroen en Lucienne over de verschillende gesprekken en het Goede Gesprek:

In veel organisaties is formeel geregeld welke gesprekken een leidinggevende met medewerkers voert. Dit kom je zoal tegen:

Het gesprek waarin leidinggevende en medewerker samen afspraken maken over werkzaamheden en persoonlijke ontwikkeling in de komende periode; meestal voor een jaar.  

Het gesprek waarin leidinggevende en medewerker bespreken hoe de medewerker gewerkt heeft en wat er bereikt is. Dit gesprek is vaak aan het eind van de periode; vaak eind van het jaar. Vaak werd beweerd dat het beoordelingsgesprek een éénrichtingsgesprek is: de leidinggevende geeft een oordeel en de medewerker luistert.

Een gesprek waarin leidinggevende en medewerker over het functioneren van de medewerker praten. Vaak is dit gesprek bedoeld om heel erg gelijkwaardig te zijn en op een open manier over motivatie, leren, ontwikkeling en loopbaan te spreken. Van dit gesprek wordt gezegd dat het een “twee-richtingsgesprek” moet zijn.

Het personeelsgesprek vind je bij de Rijksoverheid en meer organisaties. Een gesprek dat verplicht en eens per jaar wordt gevoerd. Hierin moeten alle onderwerpen uit de bovenstaande gesprekken aan de orde komen. 

In dit gesprek praten medewerker en leidinggevende bij over de voortgang van werk, leren en ontwikkeling. Hier is maar zelden een voorschrift voor. Medewerker en leidinggevende bepalen dat onderling. Er zijn wel leidinggevenden die proberen deze gesprekken met vaste regelmaat te doen. Bijvoorbeeld eens per maand.

In sommige organisaties komt dit voor als naam. Maar het is vooral bedoeld als een zeer informele vorm van het voortgangsgesprek.

Als in een organisatie meerdere gesprekken in het jaar zijn voorgeschreven worden die gesprekken in een jaar “de gesprekscyclus” genoemd. 

Een voorbeeld van een gesprekscyclus

In het schema is een voorbeeld van een gesprekscyclus: de planning van vijf gesprekken tussen medewerker en leidinggevende. Met cyclus wordt bedoeld dat deze gesprekken elk jaar weer in die volgorde terugkomen.

Oude Gesprekscyclus

7 januari 2018

Startgesprek

Gesprek over doelen voor het komend jaar.

23 juni 2018

Voortgangsgesprek

Bijpraten en eventueel afspraken bijstellen

28 november 2018

Beoordelingsgesprek

Leidinggevende bekijkt de resultaten en geeft een oordeel.

Voortdurend in gesprek

4 januari 2020

Goed Startgesprek

Gesprek over doelen voor het komend jaar.

23 feb 2020

In de deuropening

Navraag over cursus

17 mrt 2020

Bij de automaat

Elkaar even bijgepraat over project

2 mei 2020

Feedback

Waardering voor bijdrage project

23 juni 2020

Goed Gesprek

Bijpraten en eventueel afspraken bijstellen

Etc

Voortdurend in gesprek