Toets bij les 2: De onderwerpen van het goede gesprek

Om de tweede les te praktischer te maken gaan wij met jou “verder praten” over de onderwerpen van het goede gesprek. Daarvoor stellen wij we eerst vier meerkeuze-vragen aan je. Nadat jij de vragen hebt beantwoord, vergelijk je jouw antwoorden met die van ons.

Beantwoord eerst de vragen in de toets. Klik daarna op [Toets Afronden]. Daarna klik je op [Bekijk jouw antwoorden …]

Doe hieronder de toets. Succes!