Toets 3.1 | over gelijkwaardigheid

In deze toets willen wij aan jou twee vragen voorleggen. Het zijn twee vragen over de praktijk (problemen ofwel dilemma’s) die cursisten ons vaak stellen.