het Goede Gesprek

het Goede Gesprekvoor leidinggevenden

In vijf stappen naar het Goede Gesprek

Dit is de training voor gesprekken met medewerkers. Deze training is bedoeld voor teamleiders, afdelingsmanagers; voor iedereen die leiding geeft. In deze training delen wij met jou de ervaringen en lessen die wij hebben opgedaan met honderden leidinggevenden en duizenden medewerkers.

Het Goede Gesprek is toe te passen op het functioneringsgesprek, het start gesprek, het personeelsgesprek en vele anderen. Het is bruikbaar in elk gesprek dat je voert met de mensen uit jouw team.


Je bent nog niet ingeschreven. Hieronder kun je al wel zien welke lessen er zijn.